Beroende- och missbruksproblem

Pia Norgren har kompetens att behandla beroende- och missbruksproblem samt erbjuda stödsamtal och rådgivning till anhöriga. 

E-post: psykolognorgren@telia.com