Grupputveckling

Gruppers sammansättning i arbetslivet är vanligtvis dynamiskt. Det ställer stora krav på gruppmedlemmar att själva förändras och anpassa sig efter organisationens förändringar. 

För en optimalt fungerande grupp kan ett stöd under en period vara ett sätt att utvecklas på samt bättre uppnå gruppens mål och pricka in sitt uppdrag. Detta samtidigt som medlemmarna i gruppen mår bra och skapar bra arbetsrelationer. 

GDQ 

 Vilket stadium befinner sig gruppen du arbetar i? Denna fråga kan utforskas med hjälp av ett beforskat instrument GDQ (Group Development Questionnaire). Forskningen visar att alla grupper går igenom 5 stadier i sin utveckling och vilken stadie man befinner sig är avgörande för möjligheten att vara effektiv och produktiv i sitt arbete. De olika stadierna har också olika behov av sin ledare och gör att ledaren behöver anpassa sig och sina krav därefter. Att genomföra en GDQ kräver inte lång tid men ger desto mer för en grupp som behöver utforska sina utvecklingsmöjligheter och få en handlingsplan för dessa. För att göra GDQ mätning krävs att konsulten är certifierad i instrumentet, vilket Christina Molnar på vår psykologmottagning är.