Organisationsutveckling

OBM - Organizational Behavioural Management
Detta är en metod att tillämpas på organisationer men kan även användas i det dagliga ledarskapet. 

Metoden är en god hjälp i att förstå hur vi människor motiveras och vad som är drivkrafterna bakom vissa beteenden.
Till skillnad från teorier där personligheten är i centrum för analyserna, använder denna metod i större utsträckning sammanhanget i vilket vi människor verkar i som fokus för analysen. I USA är metoden betydligt mer tillämpad än i Sverige i dagsläget. Vi behöver mer forskning kring det tillämpat på organisationsnivå, dock har denna metod större evidens än många andra metoder. Idag finns den större delen av forskningsfältet inom det kliniska området, sk. KBT (kognitiv beteendeterapi). 

Utbildning i OBM - något för dig?
Tillsammans med Leif E Andersson, bedriver Christina Molnar en utbildning i OBM för chefer, psykologer och konsulter. Denna utbildning är även godkänd som specialistkurs för psykologer, både som bredd- och fördjupningskurs. Utbildningen sker i tre kurser där grundläggande kunskaper lärs ut i kurs 1 och 2.Kurs 3 ger en certifiering i OBM. Kontakta Christina Molnar om du är intresserad av utbildningen, vi startar kurser kontinuerligt. 
E-post: molnarcons@gmail.com Telefon: 070-2189945