IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi
Leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, handledare i KBT, specialister i psykologisk behandling, psykoterapi och arbets- och organisationspsykologi