IBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi
Leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, handledare i kognitiv beteendeterapispecialister i klinisk psykologi, psykologisk behandling och beroendepsykologi