IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi
Leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, handledare i KBT, specialister i psykologisk behandling, psykoterapi, arbets- och organisationspsykologi,  neuropsykologi, missbruks- och beroendepsykologi