IBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi
Leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, specialister i klinisk psykologi, psykologisk behandling, psykoterapi, beroendepsykologi, arbets- och organisationspsykologi, handledare i kognitiv beteendeterapi