IBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi
Aktuellt Corona: Mottagningen är öppen som vanligt för patientbesök och handledning. Med hänsyn till Coronaläget erbjuds även besök via videosamtal och telefon.