IBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi
Aktuellt Corona: Mottagningen är öppen som vanligt för patientbesök och handledning. Vi erbjuder även besök via videosamtal och telefon.