IBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi
Leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, handledare i KBT, specialister i klinisk psykologi, psykologisk behandling, psykoterapi, beroendepsykologi och arbets- och organisationspsykologi