Videosamtal, telefonbesök

Vi erbjuder även bedömning, rådgivning och behandling med KBT via videosamtal. Det innebär att du träffar någon av oss via online via dator eller telefon. Antingen gör du det som en del av en redan pågående behandling (t.ex. när du av något skäl inte kan komma till mottagningen för ditt personliga samtal) eller så genomför du hela behandlingen online. 

Vår onlinemottagning ökar vår tillgänglighet för dig som har svårt att resa till oss, minskar resekostnader samt gör din kontakt med oss mer tidseffektiv då du kan träffa oss var än i världen du befinner dig. Det ökar också skyddet av din integritet då du inte behöver möta andra personer i väntrummet på mottagningen.

Vi vänder oss till dig som har tillgång till dator och internetuppkoppling. Är du under 18 år behöver vi ha godkännande av vårdnadshavare för att kontakt ska kunna etableras. Denna tjänst är inte lämplig som ensam behandlingsinsats för dig som har psykoser, självskadebeteende eller självmordstankar.

Vi strävar efter högsta möjliga säkerhet i allt vårt arbete vilket naturligtvis även gäller vår onlineverksamhet. Gängse lagar för sekretess inom sjukvården gäller även samtal och psykologisk behandling via videolänk.