Psykologmottagning

På vår psykologmottagning tar vi emot privatpersoner (vuxna, ungdomar och par) för behandling med kognitiv beteendeterapi vid en rad olika problemområden som till exempel social ångest, panikattacker, oro, relationsproblem, tvångsproblematik, depression, stress, utmattning, sömnproblem, traumatiska upplevelser (PTSD), emotionellt instabilt personlighetssyndrom, fobier och beroendeproblematik. Behandlingen sker oftast individuellt, men kan även ske som par eller familj.

Vi utför även neuropsykologiska utredningar och erbjuder anhörigstöd. 

Vi har också lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsatser och ger insatser till anställda, både i förebyggande syfte och i samband med sjukskrivning samt coachning till personer i ledande chefsbefattning.

Kontakta oss för att boka in ett besök hos någon av våra psykologer e-post: ibt@telia.com

Vi har besökstider mellan kl. 08.00-17.00 måndag-fredag och även viss möjlighet att erbjuda kvällstider.
Våra behandlare har mångårig yrkeserfarenhet och är legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter, specialister i klinisk psykologi, psykologisk behandling, psykoterapi, beroendepsykologi, arbets- och organisationspsykologi och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Parallellt med det psykoterapeutiska arbetet har vi handledningsuppdrag på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samt olika föreläsnings- och utbildningsuppdrag.

Vi erbjuder även handledning i KBT till yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter och annan behandlingspersonal inom primärvård och psykiatri.