Psykologmottagning

Vi tar emot vuxna, ungdomar, barn och par för behandling med kognitiv beteendeterapi vid en rad olika problemområden.

Vi erbjuder även anhörigstöd, neuropsykiatriska utredningar och konsulttjänster inom ledarskap och organisationsutveckling och har lång erfarenhet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.Vi ger insatser för anställda, både i förebyggande syfte och i samband med sjukskrivning samt coachning till personer i ledande chefsbefattning.

Parallellt med det psykoterapeutiska arbetet har personalen handledningsuppdrag på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samt olika föreläsnings- och utbildningsuppdrag.