KBT-behandling, psykologbesök

Våra medarbetare har mångårig yrkeserfarenhet och är legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter, specialister i klinisk psykologi, psykologisk behandling, psykoterapi, ber. psykologi och handledare i kognitiv beteendeterapi. 

På vår psykologmottagning tar vi emot privatpersoner (vuxna, ungdomar och par) för behandling med kognitiv beteendeterapi vid en rad olika problemområden som till exempel social ångest, panikångest, oro, relationsproblem, depression, stress, utmattning, sömnproblem, traumatiska upplevelser (PTSD), emotionellt instabilt personlighetssyndrom, fobier och missbruksproblem. Behandlingen sker oftast individuellt, men kan även ske som par eller familj.

Vi utför även neuropsykologiska utredningar och erbjuder anhörigstöd. 

Vi har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsatser och ger insatser till anställda, både i förebyggande syfte och i samband med sjukskrivning.

Kontakta oss för att boka ett besök hos någon av våra psykologer e-post: ibt@telia.com

Vi har besökstider mellan kl. 08.00-17.00 måndag-fredag och även viss möjlighet att erbjuda kvällstider.

Parallellt med det psykoterapeutiska arbetet har vi undervisnings- och handledningsuppdrag på psykolog- och psykoterapeututbildningar vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Vi erbjuder även handledning i KBT till yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter och annan behandlingspersonal inom primärvård och psykiatri.


Aktuellt Corona

Psykologmottagningen har öppet som vanligt för patientbesök och handledning. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer angående covid-19. Vänligen avstå från besök om du har symtom på eventuell infektion (snuva, hosta, feber, svårt att andas/luftvägsbesvär). Besök via videosamtal eller telefon kan erbjudas vid behov.