Beroende- och missbruksproblem

Pia Norgren erbjuder konsultation och behandling för riskbruk och beroende vid vår psykologmottagning. Vid den första kontakten genomförs en individuell kartläggning av beroendeproblematiken. Detta för att avgöra om en behandling kan påbörjas vid mottagningen eller om det är mer lämpligt med en annan vårdform som vi då kan hänvisa till.

Beroende kan se ut på olika sätt och ha olika svårighetsgrad. Riskbruk av alkohol innebär att man dricker på en nivå som ger en ökad risk för hälsoproblem. I Sverige definieras riskbruk som mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än nio standardglas per vecka för kvinnor och/eller minst 5 standardglas för män respektive 4 för kvinnor vid samma tillfälle. Vid svårare alkoholproblematik samt vid läkemedelsberoende och/eller andra substanser rekommenderas en kontakt med sjukvårdens eller kommunens beroendevård.

KBT är en av de behandlingsformer som rekommenderas vid beroende av alkohol. När KBT används vid beroendeproblematik ingår vanligtvis återfallspreventiva inslag med fokus på beroende. Behandlingen innehåller ofta följande komponenter:

• Psykoedukation, där man får lära sig om varför beroende uppstår och fortgår.

• Klassisk exponering med responsprevention.

• Återfallsprevention, där man får lära sig att hantera risksituationer för återfall.

Psykologen arbetar med motiverande samtalsmetodik och strävar efter att skapa ett förtroendefullt samarbete med klienten och att undvika konfrontation.

Ibland förekommer även brister i sociala färdigheter relaterade till alkoholkonsumtionen. Ett viktigt mål är då att hitta nya strategier för att klara av sådana situationer utan att ta till alkohol eller substanser.