Behandling av riskbruk, skadligt bruk och beroende

Pia Norgren erbjuder konsultation och behandling för riskbruk, skadligt bruk och beroende. Vid den första kontakten genomförs en individuell kartläggning av problematiken. Därefter avgörs om en behandling kan påbörjas vid mottagningen eller om det är mer lämpligt med en annan vårdform som vi då kan hänvisa till.