Handledning i KBT

Flera av våra medarbetare är utbildade och certifierade psykoterapihandledare i i kognitiv beteendeterapi. 

Det innebär att de utöver sin 5-åriga grundutbildning till psykologer har gått en 3-årig vidareutbildning till psykoterapeuter och därefter gått en kvalificerad handledarutbildning på 1,5 år där de blivit certifierade handledare i psykoterapi. En handledarutbildning ger kunskaper om olika teorier och modeller för handledning och man tränas i att tillämpa dessa pedagogiska färdigheter i handledningen med medarbetare som söker stöd i sitt arbete.

Våra handledare har en lång och gedigen erfarenhet att handleda studenter i klientarbetet på psykolog- och psykoterapeututbildningar vid flera olika universitet samt privata grundläggande psykoterapiutbildningar (s k steg 1-utbildning i KBT). 

De har också mångårig erfarenhet i att handleda medarbetare och grupper i sitt arbete inom olika verksamhetsområden såsom primärvård, psykiatri och socialtjänst.

Välkomna att kontakta oss per e-post ibt@telia.com om du önskar boka handledning hos oss.